Na een scheiding blijft vaak één van de partijen wonen in het ‘oude’ huis. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de financiële situatie. De hypotheekverstrekker, vaak de bank, moet iemand uit hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan. Voor een bank gaat het dan vrijwel altijd om een nieuwe hypotheek die opnieuw wordt getoetst.

Na een scheiding begint dus eigenlijk het hele hypotheekproces opnieuw. Men zal gaan kijken naar de waarde van het huis, het eigen vermogen (na scheiding), het inkomen en vooral naar de vaste lasten. Deze lasten stijgen namelijk vrijwel altijd na een scheiding. Nieuwe regels zorgen ervoor dat er minder geleend kan worden dan voorheen. Aflossingsvrije hypotheken zijn sowieso verleden tijd en het overgenomen hypotheekdeel (van de expartner) moet annuïtair worden afgelost. Velen komen er zo gaandeweg achter dat het ‘oude’ huis onbetaalbaar is geworden om alleen te betalen. Het huis moet dan verkocht worden. In deze tijd is dat lang niet altijd een financiële aderlating maar het blijft een gedwongen verkoop.

Uitkopen of blijven wonen

Of iemand in het oude huis kan blijven wonen of beide partners moeten verhuizen hangt van veel factoren af. En is bovendien niet alleen een financiële kwestie.

  1. Kinderen in het spel? Dan is het vaak de voorkeur dat een van de twee blijft wonen in het oude huis. Zo houden de kinderen hun vertrouwde plek en kunnen ze naar hun eigen school blijven.
  2. Waarde van het huis. Bij overwaarde is een verkoop natuurlijk makkelijker dan bij onderwaarde. Tijdens de crisis werd er minder vaak gescheiden. Een logisch gevolg van de weinig financiële slagkracht. Nu huizenprijzen weer stijgen, stijgt ook het aantal scheidingen. Een huis is immers makkelijker te verkopen, zonder financiële aderlating.
  3. Bij uitkoop moet de partij die blijft wonen in het huis de lasten alleen kunnen betalen. Dit lijkt vaak makkelijker dan het is. Banken hanteren daarom vrij strenge criteria bij het oversluiten van de hypotheek.

Scheidingsregeling

De boedelscheiding of de verkoop van het huis kunnen enige tijd in beslag nemen. Hiervoor heeft de Belastingdienst een speciale regeling. Betaalt u mee aan de hypotheekrente, terwijl uw ex-partner in het huis blijft wonen? Dan heeft u voor de door u verschuldigde rente nog 2 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Ook moet u het eigenwoningforfait voor uw deel aangeven. Dit kunt u echter meteen aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Deze scheidingsregeling geeft u en uw ex-partner wat ademruimte om uw financiën aan te passen aan uw nieuwe situatie. Zo kunt u het huis verkopen op een gunstiger moment, of kunt u kijken wie de ander kan en wil uitkopen. Als u dit niet binnen 2 jaar geregeld krijgt, dan krijgt u te maken met de fictieve overwaarde of onderwaarde voor uw deel van de woning.

Willen jullie beide  in het huis blijven wonen? Dan lijkt vaak de weg naar de rechter de enige optie. Het is dan aan te raden eerst met mediators te gaan praten, indien dit nog niet gebeurd is. Uiteraard zijn specialisten op dit gebied. De advocaten van Van der Loeff kunnen helpen bij scheiding om allebei weer snel het leven op de rails te krijgen. Of download het Ebook Scheiden & Wonen.