Hypotheek vergelijken: waar op te letten

Een hypotheek vergelijken is belangrijk alvorens u op zoek gaat naar een geschikte hypotheek die bij u en bij uw woning past. Er zijn verschillende dingen waar u rekening mee dient te houden bij het vergelijken van een hypotheek. Lees hier alles over hypotheek vergelijken.

Bij het vergelijken van een hypotheek dient men naast de prijs ook de voorwaarden tegen elkaar af te wegen. De hoogte van de hypotheekrente is uiteraard een belangrijk onderdeel bij het vergelijken van hypotheken. Echter, met voorwaarden als verhuiscondities en vervroegd aflossen dient eveneens rekening te worden gehouden.

Hypotheek vergelijken op basis van de prijs

Om hypotheken met elkaar te kunnen vergelijken dient men de prijs van de afzonderlijke hypotheken te berekenen. Om tot een juiste hypotheekberekening te kunnen komen, dienen uitgangspunten als looptijd en hoogte van de hypotheek uiteraard gelijk te zijn.

Bij het vergelijken van hypotheken op de prijs, zijn de belangrijkste factoren die de prijs beïnvloeden:

 • hypotheekrente
 • mogelijkheid tot verkrijgen van belastingteruggave
 • de hoogte en looptijd van de hypotheek
 • de rentevaste periode

wil je jouw maximale hypotheek berekenen? Dat kan makkelijk op de website van ING.

Hypotheekrente

Via internet kan men gemakkelijk overzichten vinden van de hypotheekrentes van de verschillende hypotheekaanbieders. Let er daarbij op dat het overzicht actueel, betrouwbaar en onafhankelijk is. Er bestaan een aantal vormen van hypotheekrente:

 1. De nominale rente. Dit is de rente die op de hypotheekofferte staat vermeld. Wanneer het totale bedrag van de hypotheek wordt vermenigvuldigd met de nominale rente, krijgt men het bedrag aan te betalen rente op jaarbasis.
 2. Offerterente. De rente die wordt vermeld in de offerte. Deze rente betaalt u bij het aangaan van de hypotheek.
 3. Venstertarief. Dit wordt ook wel het dagtarief genoemd, en bepaalt goeddeels de hoogte van een nieuwe rentevaste periode.
 4. JKP, ofwel het jaarlijkse kostenpercentage. Deze rente houdt rekening met maandelijkse renteafdrachten, waardoor aanbiedingen beter kunnen worden vergeleken.
 5. Dagrente. Mocht de rente lager zijn geworden bij het tekenen van de hypotheekakte, wordt de offerterente alsnog bijgesteld naar dit tarief.
 6. Dalrente. Dit is de laagste rentestand die zich heeft voorgedaan tussen de offerte en het moment van tekenen van de hypotheekakte.

Belastingteruggave

Deze teruggave is enkel mogelijk op basis van twee toegestane hypotheekvormen:

 1. Lineaire hypotheek
 2. Annuïteitenhypotheek

Lineaire hypotheek

Bij deze hypotheekvorm lost men in steeds gelijke delen per periode af, waardoor ook de renteaftrek per periode steeds kleiner wordt.

Annuïteitenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm zijn de betalingen per periode opgebouwd uit aflossing en rente. Binnen deze betaling per periode verschuift het rentedeel in de loop der tijd meer en meer ten gunste van het aflossingsdeel. Ook hier wordt de renteaftrek in de toekomst veel kleiner maar in een veel langzamer tempo dan t.o.v. de lineaire hypotheek.

De hoogte van de teruggave van belasting is afhankelijk van de grootte van de betaling aan:

 1. Rente
 2. Huurwaarde
 3. Hoogte van het inkomen

Rente

Slechts het rentedeel van de betalingen t.b.v. de hypotheek zijn aftrekbaar. De aflossingen en een eventuele betaling inzake een overlijdensrisicoverzekering zijn hiervan uitgesloten.
Daarnaast zijn ook nog aftrekbaar bij aankoop de betaalde hypotheekprovisie en de kosten bij de notaris t.b.v. de opmaak van de hypotheekakte.

Huurwaarde

Huiseigenaren zijn verplicht als inkomen aan te geven een fictief bedrag, welke afhankelijk is van de waarde van de woning. Deze waarde blijkt uit de WOZ-aanslag welke de gemeente elk jaar oplegt.

De hoogte van het inkomen

Ons belastingstelsel is gebaseerd op het schijventarief en is progressief van aard.
Dit houdt in dat men naarmate men meer verdient over de schijf extra inkomen een steeds hoger bedrag aan belasting betaalt.
De schijven zijn op dit moment respectievelijk 36,25%, 42% en 52%. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen zal men dus een navenant % van de betaalde rente in aftrek kunnen brengen. Daarnaast is het inmiddels zo geregeld dat over de top van het inkomen de aftrek hypotheekrente is stappen van een 0,5% per jaar steeds verder wordt verlaagd tot maximaal 42%. Te beginnen in 2014, wat betekent dat de maximale aftrek dus nog maar 51,5% bedraagt.

Hoogte en looptijd van de hypotheek

Het spreekt voor zich dat een hypotheek met een langere looptijd doorgaans duurder is. Men neemt meer tijd om de lening af te lossen, wat zich logischerwijs vertaalt in een hoger rentepercentage. De hoogte van het hypotheekbedrag heeft ook invloed op de prijs. Zo is de boeterente (boete die men betaalt bij oversluiten van een hypotheek), een stuk hoger bij de hogere hypotheeksom.

Rentevaste periode

De overgekomen periode waarin de hypotheekrente gelijk blijft, noemt men de rentevaste periode. Voor de rentevaste periode geldt geen standaard termijn, en kan verschillen van een maand tot 30 jaar. Door voor een langere rentevaste periode te kiezen, heeft men meer zekerheid. Dit betekent wel dat het rentetarief in dat geval hoger ligt.

Hypotheek vergelijken op voorwaarden

Wanneer u een hypotheek gaat vergelijken zijn zoals gezegd ook de hypotheekvoorwaarden van belang. De belangrijkste voorwaarden die zijn vastgelegd in de hypotheekakte zijn:

 • Mogelijkheid tot het opnemen van extra krediet via de hypotheek. Een voorbeeld hiervan is de krediethypotheek. Het onderpand van de hypotheek is de woning, maar krediet kan voor consumptieve doeleinden worden gebruikt. Via deze vorm kan de overwaarde van een woning worden benut.
 • Mogelijkheid tot vervroegd aflossen. Het kan voordelig zijn om de hypotheek vervroegd af te lossen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Wie bijvoorbeeld in een lager belastingtarief valt, geniet meer voordeel van het vervroegd aflossen van een hypotheek.
 • Verhuiscondities: In de voorwaarden van de hypotheek staat vermeld of men van de verhuisregeling gebruik kan maken. Wanneer men het oude huis verkoopt, dient de hypotheek van de woning terugbetaald te worden. Tenzij via de verhuiscondities is afgesproken dat men de hypotheek ‘meeneemt’ naar de nieuwe woning. De rente en rentevaste periode blijven in dat geval volgens de oude voorwaarden bestaan.
 • Geldigheidsduur van de hypotheekofferte. Het is raadzaam om offertes aan te vragen die tot het moment van ondertekening van de hypotheekakte geldig blijven. Dit voorkomt te worden om te worden geconfronteerd met hogere maandlasten door een rentestijging.

Tenslotte zijn er nog enkele aandachtspunten waar men op moet letten bij hypotheek vergelijken. Zijn er verplichtingen in geval van het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Is de rente vast of variabel, en kan de looptijd van de hypotheek worden verlengd? Zijn er nog overige kosten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *