Verbouwingshypotheek: voorwaarden en procedure

Een verbouwingshypotheek afsluiten kan een goede optie zijn wanneer u van plan bent uw eigen woning te renoveren of te verbouwen. Een verbouwingshypotheek is een tweede hypotheek op de woning, waarbij de overwaarde van het huis in geld wordt omgezet. Uitgangspunt hierbij is dat de verbouwing of renovatie hiermee gefinancierd dient te worden. De hypotheekverstrekker zal willen weten hoe en wat men wil verbouwen, en aan de hand daarvan de hypotheekvoorwaarden opstellen. Banken staan veelal niet onwelwillend tegenover het verstrekken van een verbouwingshypotheek, aangezien de waarde van de woning zal stijgen.

Voorwaarden

Om een verbouwingshypotheek te kunnen afsluiten, dient het inkomen toereikend te zijn. Er is immers sprake van een extra hypotheeklast en welke uiteraard moet kunnen worden gedragen. Ook moet de woning (het onderpand) voldoende waarde bezitten. Als de marktwaarde van de woning hoger ligt dan de eerste hypotheek die hierop is afgesloten, is er sprake van overwaarde. Deze overwaarde kan gezien worden als een extra zekerheid voor de bank om een verbouwingshypotheek te verstrekken. De hoogte van de overwaarde kan via een de WOZ-waarde of taxatie worden bepaald. Er kan een verbouwingshypotheek worden afgesloten zonder overwaarde van de woning. Hiervoor dient met een taxatierapport worden aangetoond dat de waarde van de woning na de verbouwing voldoende zal stijgen.

De procedure

In de uitvoering van het afsluiten van een verbouwingshypotheek bestaan enkele verschillen ten opzichte van de eerste hypotheek. Regelmatig loopt een verbouwingshypotheek via een zogenaamd verbouwingsdepot. Een verbouwingsdepot is een rekening van waaruit betalingen voor de verbouwing kunnen worden gedaan. Hiervoor dient men middels rekeningen/facturen de specifieke financiering te bewijzen. Het achterliggende doel van deze rekening is voornamelijk belastingtechnisch van aard. Via een verbouwingsdepot kan men feitelijk aantonen dat de verbouwingshypotheek daadwerkelijk is geïnvesteerd in renovatie of verbouwing. Dit heeft immers gevolgen voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.

Voor het afsluiten van een verbouwingshypotheek is een gang naar de notaris meestal de laatste stap. De notaris dient immers een nieuwe hypotheekinschrijving vast te leggen ten aanzien van het te lenen bedrag. In enkele gevallen is het mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris een verbouwingshypotheek af te sluiten. Wanneer de oude hypotheek bijna of in het geheel is afgelost is geen notaris nodig.

Aftrekbaarheid

Wanneer de verbouwingshypotheek via een verbouwingsdepot loopt, gelden er specifieke belastingregels. In dat geval mag men de financieringskosten en rente voor het depot 2 jaar aftrekken. Deze twee jaar gaat in wanneer de lening is afgesloten. Mocht er na de verbouwing geld overblijven in het depot, is de rente niet meer aftrekbaar.

Voorts mag de betaalde rente over het depot 6 maanden worden afgetrokken. Na twee jaar wordt het overgebleven bedrag in het depot gezien als een belastingschuld in box 3. Er kan geen betaalde rente over het restant worden afgetrokken.
Wanneer de verbouwingshypotheek tijdens de verbouwing is afgesloten en zijn er al kosten betaald, zijn deze kosten tot 6 maanden na het begin van de verbouwing aftrekbaar. In dit geval kan er overigens geen sprake zijn van een verbouwingshypotheek met verbouwingsdepot.

Verbouwingshypotheek met NHG

Bij het afsluiten naar een verbouwingshypotheek is het verstandig om deze i.c.m. de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) te nemen. Dit biedt voor de hypotheeknemer alsook de hypotheekgever vele voordelen. Zo ontvangt men meestal een korting op de hypotheekrente en blijft men niet met een restschuld zitten. Daarnaast kunnen bepaalde voorzieningen die energiebesparend zijn worden meegefinancieerd. Daarbij valt te denken aan isolatie of zonnecellen. Voor banken biedt een verbouwingshypotheek met NHG extra zekerheid op terugbetaling van de gehele geleendehypotheeksom. Een dergelijke financiering met NHG gebeurt onder enkele belangrijke voorwaarden:

1 reactie

  1. kan met een verbouwingshypotheek ook aan restschuld van de “oude” hypotheek worden meegenomen.
    Voorbeeld: restschuld 10.000 Euro bij een totaal van 60.000 euro verbouwing?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *